ชม-ชิม-ชิล ณ ‘โฮจิมินห์ ซิตี้’

แม้นักท่องเที่ยวจำนวนหลายชิ้นจะรู้สึกสะดุ้ง กับความระส่ำระสายของเมืองที่มีขนาดใหญ่สุดในเวียดนาม แต่ว่าคนกรุง “โฮจิมินห์ สิตี้” หรือไซ่ง่อนในสมัยก่อน ล้วนแล้วแต่หลงเสน่ห์ภูมิลำเนาของตน ที่พวกเขามีความเห็นว่ามีความสงบอย่างน่าแปลก

Read More