สนามบินชางอีใช้ AR ยกระดับบริการ

เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ถูกเสนอมาเขียนถึงหลายรอบในตอนของสมัยสังคมดิจิทัล ได้มีการปรับปรุงมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้มนุษย์ เป็นเทคโนโลยีที่ประสานโลกที่ข้อเท็จจริงกับโลกเหมือน ผ่านเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน …

Read More