สคช. จับมือ ไอซีดีแอล พาคนไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0

ไอซีดีแอล (ICDL) หัวหน้าด้านการคาดคะเนวิชาความรู้ความชำนาญคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล แถลงข่าวการลงชื่อความร่วมแรงร่วมใจกับสถาบันคุณสมบัติวิชาชีพ (หน่วยงานมหาชน) หรือ สคช. สำหรับการประเมินความสามารถความรู้ความเข้าใจในด้านการใช้ดิจิทัล …

Read More