เริ่มสัญญาณหนาว ‘ภูพานน้อย’ ทะเลหมอกมาแล้ว

สัญญาณหนาวปกคลุม แนวเขาภูเขาพานน้อยเปลี่ยนเป็นทะเลหมอก

ช่วงวันที่ 14 กันยายน 60 รอบๆแนวเขาภูเขาพานน้อย บ้านภูเขาพานทองคำ …

Read More