ป้องกันลูกรักจาก 'ยุงลาย' ภัยร้ายไข้เลือดออก

เนื่องจากว่าประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อนชื้น ก็เลยไม่ง่ายที่จะหลบหลีกสัตว์เป็นพิษต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ยุง” ที่แม้ว่าจะมีขนาดตัวที่เล็ก แม้กระนั้นพิษสงมิได้เล็กตามไปด้วย

จากข้อมูลของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 16 …

Read More