Blizzard App จะเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น Blizzard Battle.net

Blizzard Battle.net

แม้ผู้ใดเป็นแฟนเกมค่าย Blizzard จะรู้ว่าที่ผ่านมาแอพ Battle.net ได้ถูกแปลงชื่อเป็น Blizzard ภายหลังที่เคยใช้มีชื่อกล่าวมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่ปี 1996 …

Read More