คืออะไร? ‘สภาวะสบาย’ ในบ้านจากธรรมชาติรอบตัว

บ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่ที่อาศัย แต่ว่าเป็นพื้นที่ที่พวกเราใช้พักแล้วก็เพิ่มพลังให้ชีวิต “สถาปัตยกรรม” ฉบับนี้ได้รับเกียรติยศจาก คุณครูจุลพร นันทพานิช นักออกแบบและก็คุณครูผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเรือนท้องถิ่นและก็การปลูกสวนป่า มาคุยกันถึงเรื่อง …

Read More