เตรียมไว้เลย! ชุดดำไว้ทุกข์ถูกวิธี หากไม่มีแนะใช้สีโทนเรียบแทนได้

ท้ายที่สุดก็มาถึงเดือนที่ประชาราษฎร์หัวใจสลายพร้อมทั่วราชอาณาจักร เนื่องในเป็นเดือนพิธีเผาศพศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันนี้ไทยเมืองออนไลน์ ได้เก็บข้อมูลถึงการแต่งกาย อย่างคร่าวๆสำหรับเพื่อการร่วมแต่งดำเดือนนี้ ในส่วนของการแต่งกายแต่งดำนั้น รัฐบาลได้ขอความร่วมมือประชาราษฎร์แต่งตัวชุดดำรวมทั้งสุภาพมีมารยาท ในช่วงวันที่ …

Read More