Far Cry 5 ปล่อยวีดีโอตัวใหม่ The Recreating Montana

Ubisoft ได้ปลดปล่อยวีดีโอตัวใหม่ของ Far Cry 5 ที่ชี้ให้เห็นถึงการนำเมือง Montana มาผลิตขึ้นใหม่จากภาพถ่ายต่างๆมากมายก่ายกองไปยังวิธีการทำให้เมืองมีชีวิตขึ้นมา …

Read More