น้ำพระทัย"ฟ้าหญิง"กำลังใจผู้ป่วย

เพื่อมอบเป็นพระบุญกุศลเนื่องในช่องทางทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ สมเด็จพระเจ้าลูกคุณ เจ้าฟ้าจุฬาภรที่วงกลมลักษณ์ อัครราชบุตรี โรงหมอจุฬาภรณ์ จัดงานกิจกรรมเปิดตัว …

Read More

แชร์เทคนิคการลอยตัวในน้ำโดยไม่ขยับร่างกาย ทักษะการเอาชีวิตรอดที่ทุกคนควรรู้ !

ลอยตัวในน้ำ

          แม้ว่าจะว่ายไม่เป็น แม้กระนั้นก็สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำได้ หากรู้จักแนวทางลอยตัวโดยที่ถูก 
         
          ต้นเหตุการตายของเด็กไทยอายุต่ำลงมากยิ่งกว่า 15 …

Read More