คอลัมน์ เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์ : ออมเงินไฮเทค

แบงค์เครดิต สวิส แบงค์ใหญ่ชั้นสองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เปิดตัว “วีวา คิดส์” ออมสินสุดล้ำ เพื่อสนับสนุนรวมทั้งปลูกฝังการเก็บออมเงินในเด็กระดับประถมศึกษา …

Read More