คอลัมน์ ไอคิวทะลุฟ้า : งานวิจัยนิสิตนักศึกษา นวัตกรรมตอบโจทย์สังคม

ในงานมหกรรมแสดงนิทรรศการงานศึกษาทำการค้นคว้าและวิจัยแห่งชาติ 2560 เว้นเสียแต่ผลงานด้านสิ่งใหม่แล้วก็งานศึกษาวิจัยโดยรุ่นใหญ่เอามาอวดกันแน่นงานนับ 1,000 ผลงานแล้ว ยังมีเวทีให้น้องๆนักค้นคว้าแบบใหม่ในระดับอุดมศึกษา โชว์ความสามารถความสร้างสรรค์ที่ตอบปัญหาช่วยจัดการกับปัญหาสังคมแล้วก็ชาติที่น่าดึงดูดมากไม่น้อยเลยทีเดียว

ปีนี้จัดแข่งขันใน 5 กรุ๊ปเรื่อง เป็นต้นว่า กรุ๊ปของกินเกษตรและก็เทคโนโลยีชีวภาพ กรุ๊ปสาธารณสุข สุขภาพ และก็เทคโนโลยีทาง การแพทย์ กรุ๊ปเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องมืออัจฉริยะ ระบบเครื่องจักรที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์แล้วก็เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฝังตัว กรุ๊ปประดิษฐ์วัฒนธรรมการศึกษาเล่าเรียนและก็สังคมที่เน้นปรับปรุงคุณภาพชีวิต แล้วก็ กรุ๊ปสภาพแวดล้อมและก็พลังงาน ส่งผลงานส่งแข่งขันรวม 103 ผลงาน

การไตร่ตรองผลงานที่ได้รับรางวัลด้าน ผลงานของใหม่-ประดิษฐกรรม สรุปผลดังต่อไปนี้ 1.กรุ๊ปของกินฯ รางวัลระดับที่ถือว่าไม่ดีเด่น เช่น ผลงานชุดวัดจำนวนไซยาไนต์ในมันสำปะหลัง แบบเปรียบสีโดยใช้อนุภาคที่นาโนโลหะคู่ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจังหวัดธนบุรี 2.กรุ๊ปสาธารณสุขฯ รางวัลระดับที่ค่อนข้างไม่ดีเด่น ผลงาน I-Walk 4.0 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.กรุ๊ปอุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์อัจฉริยะฯ รางวัลระดับที่ค่อนข้างไม่ดีเด่น ผลงาน โพลาร์กล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟน สวัวป : ชุดเครื่องใช้ไม้สอยเสริมไพลาไรเซชันสำหรับกล้องจุลทรรศน์ จากจุฬาลงแขนณ์มหาวิทยาลัย 4.กรุ๊ปประดิษฐ์วัฒนธรรม รางวัลระดับที่ค่อนข้างไม่ดีเด่น ผลงานชุดของเด็กเล่นสร้างเสริมวิวัฒนาการจากของเล่นเด็กท้องถิ่นไทย สำหรับเด็กอายุ 5-8 ขวบ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

5.กรุ๊ป สภาพแวดล้อมแล้วก็พลังงาน รางวัลระดับที่ถือว่าไม่ดีเด่น ผลงานเครื่องลดการแพร่ขยายของสัตว์พาหะ ตึกรวมทั้งห้องทำกับข้าว ด้วย ไอเย็นอิ่มตัวของน้ำหมัก EM ไม่มีมลภาวะ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

การไตร่ตรองผลงานที่ได้รับรางวัลด้าน ข้อเสนอแนะโครงงานผลงานสิ่งใหม่ สรุปดังต่อไปนี้

1.กรุ๊ปของกินฯ รางวัลระดับที่ถือว่าไม่ดีเด่น ผลงาน ชุดวัดจำนวนไซยาไนต์ในมันสำปะหลัง แบบเปรียบสีโดยใช้อนุภาคทุ่งนาโนโลหะคู่ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจังหวัดธนบุรี

2.กรุ๊ปสาธารณสุขฯ รางวัลระดับค่อนข้างไม่ดีเด่น ผลงานการสร้างแผ่นติดผิวหนังโดยใช้อนุภาคทุ่งนาโนส่งข่าวสารเรสเวอราตรอลรวมทั้งกรดไลโปอิกสำหรับเผาผลาญไขมันใต้ผิวหนัง จากจุฬาลงแขนณ์มหาวิทยาลัย

3.กรุ๊ปอุปกรณ์เครื่องมืออัจฉริยะฯ รางวัลระดับที่ถือว่าไม่ดีเด่น ผลงาน โพลาร์กล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟน สวัวป : ชุดวัสดุอุปกรณ์เสริมไพลาไรเซชันสำหรับกล้องจุลทรรศน์ จากจุฬาลงแขนณ์มหาวิทยาลัย

4.กรุ๊ปประดิษฐ์วัฒนธรรม รางวัลระดับที่ค่อนข้างไม่ดีเด่น ผลงานชุดเครื่องมือเพื่อการเล่าเรียนเกี่ยวกับเลนส์ จากจุฬาลงมือณ์มหาวิทยาลัย

5.กรุ๊ปสภาพแวดล้อมรวมทั้งพลังงาน รางวัลระดับค่อนข้างไม่ดีเด่น ผลงานการเพิ่มความสามารถผู้กระทำลั่นเอทานอลรังสีอาทิตย์ด้วยคลื่นอัลตราโซนิก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การแข่งขันผลงานสิ่งใหม่สายอุดมศึกษาในปีนี้ ถือได้ว่าเป็นการแสดงผลที่ได้รับจากงานวิจัย สิ่งใหม่รวมทั้งประดิษฐกรรมของคนรุ่นหลังในระดับอุดมศึกษาที่ทุ่มเทประดิษฐ์เพื่อรองรับในสิ่งที่ต้องการของสังคม คอยการช่วยส่งเสริมให้มีการปรับปรุงต่อยอดสู่การก้าวขึ้นไปสู่เวทีนักคิดค้น นักค้นคว้ามืออาชีพ สู่การผลิตมูลค่าเพิ่มในตลาดถัดไป

Related posts