คอลัมน์ ไอคิวทะลุฟ้า : "5 นวัตกรรม"เมกเกอร์น.ศ.ไทย คว้ารางวัลเวทีแข่งขันนานาชาติ

5 ทีมไทยคว้ารางวัลจากการแข่งขัน DELTA CUP 2017 การประกวดนวัตกรรมที่ใช้ระบบอัตโนมัติสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ที่เมืองหวู่เจียง ใกล้นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เวทีนานาชาติที่ท้าทายความสามารถและเปิดโอกาสให้เยาวชนนักศึกษาพัฒนาศักยภาพด้านวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ จัดโดยเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศจีน

นายยงยุทธ ภักตร์ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า DELTA CUP 2017 มีผู้ส่งผลงานรวม 74 ทีม การแข่งขันแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1.ประเภทหุ่นยนต์ (Smart Robots) 2.ประเภทเครื่องจักรกลอัจฉริยะ (Smart Machine) และ 3.ประเภทอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT)

ที่ผ่านมาเดลต้าร่วมกับมหาวิทยาลัยของไทย จัดหลักสูตร Industrial Automation ถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบออโตเมชั่นแก่นักศึกษาคนรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคต นักศึกษาทั้ง 5 ทีมที่ได้รางวัลจาก DELTA CUP 2017 แสดงถึงศักยภาพในการนำองค์ความรู้จากชั้นเรียนและการฝึกปฏิบัติมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาและเกิดประโยชน์ได้จริง

สำหรับ 5 ผลงานที่สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศไทย ได้แก่ “เครื่องคัดแยกไข่ เสียในตู้ฟักอัตโนมัติ” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานเมกเกอร์ชั้นปี 4 คณะวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายธนกร วัฒนาพร หัวหน้าทีม เล่าว่า “โครงสร้างของเครื่องคัดแยกไข่เสียในตู้ฟักอัตโนมัติเป็นอะลูมิเนียมและเหล็ก การใช้งานคือนำไข่เข้าเครื่องตามปริมาณที่กำหนด เครื่องจะประมวลผลภาพและคัดไข่ที่ไม่สามารถฟักออกให้อัตโนมัติ แม่นยำในการตรวจสอบ”

“ตู้ส่งโปสการ์ดอัจฉริยะ” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานเมกเกอร์ชั้นปี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายสันติสุข สัจวาที หัวหน้าทีมเผยว่า “นักท่องเที่ยวสามารถเลือกภาพตามต้องการ แจ้งค่าธรรมเนียมแสตมป์ และบริการรับ-ส่งโปสการ์ดเสร็จสรรพภายในเครื่องเดียวกัน เราเชื่อมต่อ Internet of Things และระบบ automation ซึ่งใช้ PLC คู่กับหน้าจอ HMI และ Photoelectric sensor มาใช้ควบคุมระบบทั้งหมด”

“เครื่องแยกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานเมกเกอร์ชั้นปี 2 สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายนริศ อัศวเลิศศักดิ์ หัวหน้าทีมอธิบายว่า

“โครงสร้างหลักของเครื่องทำจากอะลู มิเนียมโปรไฟล์ เราเพียงใส่บอร์ดหรือแผงวงจรลงไป จะมีหน้าจอขึ้นมาให้เลือกว่าเราต้องการนำชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นไหนออกจากเครื่อง แล้วเเยกออกมาให้เองเเบบอัตโนมัติ จุดเด่นคือเครื่องจะแสดงข้อมูลประวัติการแยกบอร์ดชนิดนั้น โดยเชื่อมโยงถึงกัน และเเชร์ข้อมูลกันผ่านอินเตอร์เน็ตได้ว่าเคยมีผู้แยกชิ้นส่วนนี้ไปใช้งานรีไซเคิลอย่างไรบ้าง”

“Healthy Hub” รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน เมกเกอร์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโน โลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง น.ส. ธวัลรัตน์ ศิริวัฒนาเลิศ หัวหน้าทีมเผยว่า “นวัตกรรมนี้เสมือนเป็นศูนย์บริการแพทย์พยาบาล ช่วยให้ผู้ป่วยต่างจังหวัดหรือที่ห่างไกลเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้สะดวกยิ่งขึ้น เมื่อผู้ใช้บริการนั่งที่หน้าเครื่อง จะมีเครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เครื่องวัดความดันและอัตราการเต้นของหัวใจ แล้ว log in เข้าไปที่เครื่อง หากไม่เคยเป็นสมาชิกก็สมัครได้ที่ตัวเครื่องเลย

เมื่อเข้าสู่ระบบเครื่องจะให้เรากรอกข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง ความดัน เพื่อนำไปใช้วินิจฉัยโรค เครื่องจะถามว่ามีแพทย์ประจำตัวหรือไม่ ถ้ามีก็เลือกได้เลย แต่ถ้าไม่มีเครื่องจะแนะนำแพทย์ในพื้นที่ให้ ผู้ใช้บริการจะได้วิดีโอคอลกับแพทย์ เครื่องสามารถจ่ายยาตามคำสั่งแพทย์ พร้อมใบรับรองแพทย์ และนัดหมายครั้งถัดไปได้ด้วย”

ปิดท้ายด้วยรางวัลชมเชย “เครื่องจัดเก็บอุปกรณ์อัจฉริยะ Ripbat” ผลงานเมกเกอร์ชั้นปี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ช่วยให้การจัดการเครื่องมือต่างๆ เป็นระเบียบมากขึ้น เข้าถึงการใช้งานด้วยระบบการยืม-คืนที่มีประสิทธิภาพ

Related posts