ทึ่งวัสดุผสมชนิดใหม่ทำความสะอาดน้ำสกปรกกลับมาใสสะอาด

เว็บไชน่าเดลีรายงานผลงานของทีมงานนักวิจัยจีน นำโดยนายหวง ฝูเชียง หัวหน้านักค้นคว้าประจำสถาบัน เซรามิกส์ เซี่ยงไฮ้ ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ของจีน ปรับปรุงสิ่งของผสมชำระล้างน้ำที่แปดเปื้อนจากสารอินทรีย์ได้อย่างมีคุณภาพสูง

ที่นครเซี่ยงไฮ้ เมืองจีน ทีมงานวิจัยนำโดยนายหวงประกอบสิ่งของผสมที่สถาบันเซรามิกส์เซี่ยงไฮ้ ฉายให้เห็นภาพกรรมวิธีสร้างแล้วก็การใช้ตาข่ายดูดซึมผลิตขึ้นจากสิ่งของผสม แสดงน้ำที่แปดเปื้อนจำพวกต่างๆชำระล้างได้ด้วยอุปกรณ์ผสม

อย่างสระกำเนิดปัญหาจากการมีสารอินทรีย์ประเภทใบไม้หล่นลงไม่ขาดระยะ คณะทำงานใช้สิ่งของผสมปกคลุมบนสระชำระล้าง

เหมือนกันกับน้ำแปดเปื้อนจากอุตสาหกรรมสิ่งทอรวมทั้งย้อม ชำระล้างด้วยสิ่งของผสมราว 3 นาที รูปแสดงน้ำแปดเปื้อนน้ำมันกลายเป็นน้ำใสจากผลการใช้สิ่งของผสมชำระล้างใช้เวลาราว 3 นาที 4 วินาที

สำหรับอุปกรณ์หลักของประดิษฐกรรมเหมาะสมที่สุดนี้ ประอบด้วยท่อกราฟีน หรือเอ็งรฟีน เป็นแบบอย่างหนึ่งของผลึกคาร์บอน สำหรับใช้จับพิษ รวมทั้งอีกตัวเป็น ไทเนเนียมไดออกไซด์ ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นตัวรีบการลดมลภาวะ

สิ่งของดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้แยกสลายสารมลภาวะให้เปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และก็น้ำ อีกทั้งใช้ได้กับอากาศ ดิน และก็รอยเปื้อนน้ำมันที่รั่วไหลได้ด้วย

 

 

Related posts