เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์ : บ้านสามมิติ

ศูนย์ปรับปรุงเมืองยืนยงสถาบันเวิลด์ รีซอสเซส รอคอยส เซ็นเตอร์ ฟอร์ ซัสเทนเนเบิล สิตีส์ จากสหรัฐฯ เผยความก้าวหน้าของบ้านสามมิติสุดไฮเทคที่ช่วยลดวิกฤตขาดที่อยู่อาศัยในประเทศอนาถา

โดยร่วมศึกษาค้นคว้ากับนิวสตอปรี่ หน่วยงานเอกชนไม่หวังผลผลกำไรด้านอสังหาริมทรัพย์ ผลิตด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติของบริษัทวุลแคน รวมทั้งใช้ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับการก่อสร้าง เพียงแค่ 1 วันก็จะได้บ้านขนาด 60 ตารางเมตร ซึ่งมีพื้นที่มากพอสำหรับครอบครัวปานกลาง และก็ใช้ทุนราว 310,000 ต่อข้างหลัง แม้กระนั้น แผนกนักค้นคว้าคาดว่าทุนการสร้างบ้าน 1 ข้างหลังในอนาคตจะลดน้อยลงเหลือเพียงแค่ 124,000 บาท

ศูนย์ปรับปรุงเมืองยืนนานสถาบันเวิลด์ รีซอสเซส ตั้งเป้าหมาย หมายว่าจะก่อสร้างบ้านสามมิติ 100 ข้างหลังในชุมชนยากจนข้นแค้น ของเอลซัลวาดอร์ ข้างใน 18 เดือน เพื่อฟื้นฟูสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย รวมทั้งยกฐานะสุขลักษณะ และก็สุขภาพของสามัญชน

ดังนี้ ถ้าแผนการดังที่กล่าวมาแล้วไปถึงเป้าหมายด้วยดี ทีมงานนักวิจัยจะรีบปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในราคาที่ถูกลง โดยมั่นใจว่าบ้านสามมิติปริมาณ 1,000 ข้างหลัง สร้างด้วยทุนเพียงแค่ 3.1 ล้านบาท

Related posts