เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์ : หลอดกินได้

ลีห์ แอน ผู้ก่อตั้งโลลิแวร์จากสหรัฐ อเมริกา แนะนำ “โลลิสตรอว์” หลอดดื่มกินได้ชนิดแรกของโลก แม้ภายนอกจะดูเหมือนหลอดพลาสติกสีสันสดใสทั่วไป แต่ โลลิสตรอว์ผลิตขึ้นด้วยวัสดุธรรมชาติที่มาจากสาหร่าย โดยไม่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม และปลอดพลาสติก 100% จึงสามารถรับประทานได้

อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ไฮเปอร์-คอมโพสเตเบิล หรือย่อยสลายตามธรรมชาติ หลอดโลลิสตรอว์มีผิวสัมผัสเรียบลื่นเช่นเดียวกับหลอดพลาสติก แต่มีรสชาติอร่อยไร้แคลอรีตามวัตถุปรุงแต่งจากธรรมชาติ เช่น หลอดสีแดงก็มีส่วนผสมของกุหลาบ สีเหลืองอ่อนของมะม่วง และสีเทาถ่านชาร์โคล แม้อายุการใช้ งานของโลลิสตรอว์จะสั้นเพียง 24 ชั่วโมง แต่จุดสำคัญนี้ก็ช่วยให้หลอดแสนอร่อยย่อยสลายในดินโดยใช้เวลาแค่ 60 วันเท่านั้น

นอกจากจะมีประโยชน์ในทางตรงสำหรับดูดเครื่องดื่มแล้ว โลลิสตรอว์ยังเปลี่ยนเป็นปุ๋ยชั้นดีสำหรับต้นไม้เมื่อนำไปฝังดิน กลายเป็นอาหารของมนุษย์ผ่านการกิน และเป็นแหล่งพลังงานของเครื่องจักร-เครื่องยนต์เมื่อนำไปย่อยสลายภายใต้สภาวะปราศจากออกซิเจนจนเกิดก๊าซธรรมชาติ 

ผู้พัฒนายังได้ระบุอีกว่าการหันมาใช้ โลลิสตรอว์จะช่วยลดจำนวนขยะหลอดพลาสติกที่ถูกทิ้งแต่ละวัน เฉพาะในสหรัฐก็มากกว่า 500 ล้านหลอดแล้ว ทั้งยังสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวซึ่งรวมถึงหลอดดูด ที่ทิ้งและลงสู่มหาสมุทรมากกว่า 8 ล้านล้านตันต่อปีด้วย

Related posts