เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์ : อี-สกิน

เสี่ยว เจี้ยนเหลียง รองศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยโคโลราโด โบลเดอร์ สหรัฐ อเมริกา เปิดเผยความคืบหน้าในการพัฒนา “อิเล็กทรอนิกส์สกิน” หรือ “อี-สกิน” ผิวหนังอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้ในหุ่นยนต์ รวมถึงอวัยวะเทียม ว่า อี-สกินซึ่งผลิต จาก “โพลิไอไมน์” สารโพลิเมอร์กับส่วนประกอบของอนุภาคนาโนของเงิน ช่วยให้ผิวหนังอิเล็กทรอนิกส์สามารถซ่อมแซม ตัวเองได้ ทั้งยังสามารถไปรีไซเคิลได้ทั้งหมดที่อุณหภูมิห้อง ช่วยให้ไม่มีขยะอิเล็กทรอนิกส์เหลือทิ้งจากอี-สกิน ซึ่งทีมวิจัยถือว่าเป็นความสำเร็จทั้งทางนวัตกรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อี-สกินออกแบบมาสำหรับใช้เป็นวัสดุหุ้มโครงสร้างหรือชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ ยกตัวอย่างเช่นในอนาคตหากเรามีหุ่นยนต์พี่เลี้ยง การสัมผัสของอะลูมิเนียม หรือโครงสร้างของวัตถุที่แข็งแรงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้อี-สกินหุ้มส่วนมือของหุ่นยนต์ เวลาหุ่นยนต์สัมผัสกับเด็กจะมีความยืดหยุ่นเช่นเดียวกับผิวหนังมนุษย์

ที่สำคัญอี-สกินยังมีเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงกด และช่วยป้องกันแรงกระแทกที่จะเกิดจากการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์นั่นเอง

Related posts