‘แคลิฟอร์เนีย’วางบรรทัดฐานโลก‘สิทธิซ่อมสินค้าเอง’ประกันไม่ขาด

แอนดรอยด์อูธอริตีรายงานว่า รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นสถานที่รวมตัวของเหล่าผู้พัฒนาเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา และอีก 16 รัฐทั่วประเทศ อยู่ระหว่างพิจารณาผ่านรัฐบัญญัติว่า “สิทธิในการซ่อมแซม” (Right to Repair Act) ผลิตภัณฑ์และสินค้าต่างๆ ที่ลูกค้าเป็นผู้จ่ายเงินซื้อมา เพื่อแก้ไขปัญหาประกันขาดอันเกิดจากการเปิดหรือแกะสินค้า

กฎหมายดังกล่าวมุ่งหวังให้เป็นมาตรฐานใหม่ของชาติต่างๆ ทั่วโลกด้วย เพราะถือว่าลูกค้ามีสิทธิเต็มที่ที่จะเปิดผลิตภัณฑ์เพื่อซ่อมแซม ห้ามตัดสิทธิการได้รับประกันสินค้า

นอกจากนี้ รัฐบัญญัติสิทธิในการซ่อมแซม ยังจะบังคับให้บรรดาค่ายที่จำหน่ายสินค้าต้องสนับสนุนอะไหล่ที่ได้มาตรฐานจากผู้ผลิตรายอื่นด้วย เพื่อป้องกันการผูกขาดอะไหล่และการซ่อมแซม ซึ่งถือว่าไม่ยุติธรรมกับลูกค้า

Related posts