โพลมะกันชี้สาวก‘แอนดรอยด์’ไม่เปลี่ยนใจเท่า‘ไอโอเอส’

แอนดรอยด์อูธอริตีรายงานว่า บริษัท Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) เปิดเผยผลการเก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้สมาร์ตโฟนในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จากค่ายกูเกิ้ล เปรียบเทียบกับไอโอเอส จากค่ายแอปเปิ้ล พบว่าผู้ใช้แอนดรอยด์ถึงร้อยละ 91 เป็นผู้ใช้ที่ใช้โอเอสดังกล่าวแบบยาวๆ และไม่คิดเปลี่ยนไปใช้โอเอสอื่นอีก ขณะที่ผู้ใช้ไอโอเอสนั้นมีร้อยละ 86 ที่ไม่คิดเปลี่ยนโอเอส บ่งชี้ว่าผู้ใช้ไอโอเอสนั้นอาจมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนโอเอสมากกว่าผู้ใช้แอนดรอยด์ อย่างไรก็ตามผลการศึกษาดังกล่าวได้จากการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ในสหรัฐเท่านั้น

Related posts