New Normal Paint สีทาภายในสุดล้ำจากเบเยอร์ที่กำจัดโคโรนาไวรัส 99.99% ใน 2 ช.ม.

          เบเยอร์ รายแรก รายเดียวในประเทศไทย ที่นำเอาเทคโนโลยีโกลด์ ไอออน มาใช้ ทำลายเชื้อวัวโรทุ่งนาเชื้อไวรัส*

Read More