8 สิ่งที่ไม่ควรทิ้งไว้ในรถ เพราะอาจเกิดผลเสียหรืออันตรายได้

รายนาม 8 ข้าวของที่ไม่สมควรทิ้งเอาไว้ในรถยนต์ เนื่องด้วยอุณหภูมิที่สูงและก็ร้อนมากขณะหยุดรถยนต์อาจจะทำให้เป็นผลเสียหรืออันตรายต่างๆที่นึกไม่ถึงได้ มีข้าวของอะไรบ้างมาดูกัน

เนื่องจากว่าเมืองไทยนั้นเป็นเมืองที่มีอากาศร้อน เมื่อหยุด รถยนต์

Read More