Blizzard App จะเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น Blizzard Battle.net

Blizzard Battle.net

แม้ผู้ใดเป็นแฟนเกมค่าย Blizzard จะรู้ว่าที่ผ่านมาแอพ Battle.net ได้ถูกแปลงชื่อเป็น Blizzard ภายหลังที่เคยใช้มีชื่อกล่าวมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่ปี 1996 เพื่อเป็นการเชื่อมต่อผู้เล่นในโลกออนไลน์

ปัจจุบันทางค่ายได้ออกมาประกาศแปลงชื่ออีกทีในชื่อใหม่ว่า Blizzard Battle.net ด้วยต้นสายปลายเหตุเสียงตอบรับจากแฟนคลับที่คำว่า Battle.net มีความจำเป็นต่อพวกเขามากมายรวมทั้งราวกับเป็นศูนย์กลางของระบบประสาทของเกมค่าย Blizzard ที่เชื่อมต่อผู้เล่นบนโลกออนไลน์มากมายว่า 20 ปีแล้ว ก็เลยทำให้บริษัทตกลงใจรักษาคำว่า Battle.net เอาไว้แล้วเพิ่มเติมด้วยคำว่า Blizzard เริ่มต้นแทนขอรับ

Related posts